Wywóz ścieków przemysłowych

Wywóz ścieków przemysłowych

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 nr 0 poz. 145 z późn. zm.) w art. 9, ust. 1, p. 17) ściekami przemysłowymi nazywamy „ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”.

Ścieki odprowadzane zarówno bezpośrednio do środowiska, jak i do specjalnych systemów kanalizacyjnych powinny każdorazowo spełniać określone prawem parametry jakościowe. Konieczne jest oczyszczanie zwłaszcza ścieków przemysłowych, które niejednokrotnie bywają toksyczne i stanowią ogromne zagrożenie dla całego ekosystemu.

Dlatego Nasza firma odbierze specjalistycznymi cysternami ścieki przemysłowe i odpowiednio je z utylizuje.

Kontakt

Informacje dla Ciebie

Nasz adres

ul. Rokicińska 89A,
95-020 Kraszew
ul. Kaliska 11/17,
93-130 Łódź

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek
06:00 - 20:00
Sobota
06:00 - 17:00

Dane kontaktowe

Nr tel.: +48 513 842 404

E-mail: biuro@matrans-ase.pl