Usługi

Firma Matrans zajmuje się wywozem nieczystości płynnych(szamba) jak również przydomowych oczyszczalni ścieków

Na potrzeby naszych klientów rozszerzyliśmy naszą działalność i ofertę. Od roku 2019 transportujemy ścieki przemysłowe i odpady płynne dla dużych firm przemysłowych. Jesteśmy w stanie kompleksowo obsłużyć każdy zakład w Polsce jeśli chodzi o odpady ciekłe i ścieki przemysłowe wraz z utylizacją i niezbędnymi dokumentami.


1. Wywóz nieczystości płynnych

Wywóz nieczystości płynnych polega na usunięciu ze zbiorników ścieków(szamba).

Po wykonaniu czynności(zabieg sanitarny)ścieki wywożone są specjalistycznymi samochodami asenizacyjnymi na oczyszczalnie ścieków w celu utylizacji.

Wykonywanie takiej działalności dozwolone jest tylko dla firm, które posiadają odpowiednie zezwolenia.

Nasza firma posiada niezbędne dokumenty i koncesje na odbiór odpadów komunalnych (w tym ścieków szamb i innych nieczystości płynnych odpadów)

Dlatego nasi klienci mają pewność że nasza firma działa zgodnie z prawem i dba o środowisko.

2. Czyszczenie kanalizacji

Polega na wykorzystaniu wody jako środka czyszczącego. Ciśnienie, które powstaje przez dysze o sile powyżej 100 bar jest wprowadzane do studzienki kanalizacyjnej .

Metoda ta oprócz udrażniania kanalizacji sanitarnej, dobrze sprawdza się do czyszczenia kanalizacji deszczowej, instalacji rozsączania oczyszczonych ścieków.

  • udrażnianie sieci kanalizacji sanitarnej wewnętrznej (piony, poziomy, podejścia)
  • czyszczenie sieci zewnętrznej sanitarnej i burzowej, w tym studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przy kanalików, odsysanie gromadzonych osadów, czyszczenie separatorów tłuszczy z utylizacją, Udrożnimy zapchane toalety, pisuary, umywalki i brodziki.
  • Udrożnimy przyłącza i kolektory kanalizacji specjalistycznym samochodem.
  • Wyczyścimy studnie i wpusty burzowe.

Dzięki doświadczeniu i specjalistycznemu ekwipunkowi , podejmujemy się trudnych zadań.

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

W Polsce opróżnianie zbiorników bezodpływowych musi być realizowane przez firmy, które dysponują odpowiednim sprzętem i uprawnieniami. Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy z takim przedsiębiorstwem. Czasami formalnościami związanymi z tą kwestią zajmuje się także gmina. Wynika to z faktu, że takie zbiorniki muszą być opróżniane w odpowiedni sposób, z zachowaniem określonych norm bezpieczeństwa.

Cały proces rozpoczyna się od ustalenia terminu przyjazdu firmy w daną lokalizację. Konieczne jest również zapewnienie odpowiedniego dojazdu na teren, na którym znajduje się zbiornik bezodpływowy. Czasem wiąże się to z wjazdem na posesję, ale w niektórych miejscach stosuje się specjalne przewody do odprowadzania ścieków, które pozwalają na dostanie się do zbiornika bez konieczności prowadzania ciężkiego samochodu na działkę. Następnie można odpowiednio podłączyć stosowny sprzęt i wypompować zawartość.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych nie trwa długo, ale wymaga, by na posesji znajdował się jej właściciel lub osoba uprawniona do otworzenia bramy. Problemem jest też nieprzyjemny zapach, który można zminimalizować za pomocą specjalnego komina odpowietrzającego umieszczonego w stropie zbiornika. Właściciele takich systemów muszą także regularnie kontrolować poziom ich wypełnienia. Często bowiem zamówienie firmy wywożącej nieczystości jest konieczne z kilkudniowym lub nawet kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

4. Wywóz ścieków przemysłowych

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 nr 0 poz. 145 z późn. zm.) w art. 9, ust. 1, p. 17) ściekami przemysłowymi nazywamy „ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”.

Ścieki odprowadzane zarówno bezpośrednio do środowiska, jak i do specjalnych systemów kanalizacyjnych powinny każdorazowo spełniać określone prawem parametry jakościowe. Konieczne jest oczyszczanie zwłaszcza ścieków przemysłowych, które niejednokrotnie bywają toksyczne i stanowią ogromne zagrożenie dla całego ekosystemu. Dlatego Nasza firma odbierze specjalistycznymi cysternami ścieki przemysłowe i odpowiednio je z utylizuje.

5. Transport odpadów płynnych

Kwestie związane z transportem odpadów reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami). Obowiązujące przepisy prawne określają zbieranie, przewóz oraz unieszkodliwianie odpadów, w tym także nadzór nad takimi działaniami.

Transport odpadów polega na ich przewiezieniu z miejsca wytwarzania do punktu, w którym mogą zostać poddane przetworzeniu lub unieszkodliwieniu. W takim przypadku odpad przewożony jest wyłącznie wyspecjalizowane pojazdy wyposażone w odpowiednie mechanizmy i układy sterowania. Do transportu odpadów mogą być stosowane specjalistyczne cysterny.

6. Wywóz płuczki wiertniczej

Transport Płuczki wiertniczej  - nasza firma transportuje i utylizuje płuczkę wiertniczą od kilku lat. Płuczka wiertnicza to mieszanina płynów (składająca się głównie z zawiesin oraz emulsji wodnej lub olejowej) wykorzystywana w pracach wiertniczych, wtłaczana do otworu wiertniczego w trakcie wiercenia w celu oczyszczenia dna otworu ze zwiercin i ich transportu na powierzchnię, chłodzenia, smarowania i obniżenia ciężaru przewodu wiertniczego oraz utrzymania stabilności ścian otworu.

Płuczki wiertnicze można podzielić na trzy grupy: płuczki na osnowie wodnej, płuczki na osnowie olejowej oraz płuczki powietrzne (np. gazowe).

Zastosowanie właściwej kompozycji chemicznej w płuczce wiertniczej decyduje o jej jakości i wpływa na skuteczność wiercenia otworu. Płyny wiertnicze mają w swoim składzie komponenty, które zapewniają optymalną lepkość płuczki. Wysoka lepkość usprawnia transportowanie urobku.

7. Czyszczenie separatorów

Czyszczenie separatorów to usługa ważna dla odpowiedniego działania instalacji kanalizacyjnej. Separator montuje w celu eliminacji zagrożeń skażenia środowiskowego tam, gdzie mogą one wystąpić, czyli np. na parkingach, stacjach benzynowych ,myjniach oraz w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego i warzywnego czy obiektach gastronomicznych. Prawidłowo działający separator to również gwarancja, że do kanalizacji nie dostaną się substancje mogące uszkadzać bądź zablokować odpowiedni przepływ .

Nasza firma wykonuje czyszczenie tłuszczowników, separatorów . Oferujemy również czyszczenie osadników.

Wykonujemy  również czyszczeniem basenów przeciwpożarowych oraz zbiorników retencyjnych,.

Proponujemy wywóz osadów, zapewniając ich składowanie lub utylizację. Posiadamy samochody o pojemnościach od 18m3 do 30m3 . Osady przekazujemy specjalistycznym przedsiębiorstwom, które zajmują się ich odbiorem i przetwarzaniem.

Zapewniamy wykonanie wszystkich czynności z zakresu czyszczenia osadników i separatorów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i BDO oraz dostarczenie Państwu pełnej dokumentacji w tym zakresie. Działamy w oparciu o zezwolenia na transport odpadów i ścieków.

Kontakt

Informacje dla Ciebie

Nasz adres

ul. Rokicińska 89A,
95-020 Kraszew
ul. Kaliska 11/17,
93-130 Łódź

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek
06:00 - 20:00
Sobota
06:00 - 17:00

Dane kontaktowe

Nr tel.: +48 513 842 404

E-mail: biuro@matrans-ase.pl